DS. Nguyễn Thị Việt Hà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 22330 lượt người xem
Họ và tên:  DS. Nguyễn Thị Việt Hà
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  16/06/1985
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Vũ Quang - Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Dược chính quy; Tại: ĐH Dược Hà Nội
Đơn vị công tác: Tổ bộ môn; Khoa Y Dược
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Dược lý - Dược lâm sàng; Tại: Paris 5 Descartes - Pháp
Dạy CN: Dược lý - Dược lâm sàng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh - Pháp
Điện thoại: ; Mobile: 0905999066
Email: ntvha@ud.edu.vn; ntvha@smp.udn.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: Rôle de la voie RhoA/Rho-kinase dans la fibrose pulmonaire et l’hypertension pulmonaire induites par la Bléomycine chez la souris. . Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Việt Hà. Thành viên: Yhua Bei, Huy-Thong Hua, Quy-Sy Duong, Anh-Tuan Dinh-Xuan. Mã số: Master II. Năm: 2012. (Feb 9 2017 12:23PM)
[2] Đề tài Khác: Étude de la voie RhoA - Rho-kinases dans l’hypertension pulmonaire d’un modèle murin de sclérodermie systémique . Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Việt Hà. Mã số: Master I. Năm: 2011. (Feb 9 2017 12:29PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Long-term treatment with fasudil improves bleomycin-induced pulmonary fibrosis and pulmonary hypertension via inhibition of Smad2/3 phosphorylation. Authors: Bei Y, Hua-Huy T, Duong-Quy S, Nguyen VH, Chen W, Nicco C, Batteux F, Dinh-Xuan AT.. Pulmonary Pharmacology & Therapeutics. No: pii: S1094-5539(13)00148-X. Pages: S1094-5539(13). Year 2013. (Sep 24 2013 1:18PM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Ban chấp hành công đoàn cơ quan Đại học Đà Nẵng. Số: Số 24/QĐ-KT. Năm: 2009.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Dược lý
Ngành: Dược học
 2010 Sinh viên Y đa khoa, Dược đại học, cử nhân điều dưỡng, dược và điều dưỡng trung cấp  Bộ môn Dược - Khoa Y Dược
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn