Nguyễn Thị Yến
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 1609 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Yến
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  10/01/1979
Nơi sinh: Krông Bông - Đaklak
Quê quán Điện Bàn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Âm nhạc; Tại: Trường Đại học Nghệ Thuật Huế
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục Tiểu học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: Văn hóa học; Tại: Viện Nghiện cứu Văn hóa - Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Dạy CN: Âm nhạc
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Mầm non - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 2001 đến tháng 1 năm 2013, giảng dạy tại Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.
Từ tháng 2 năm 2013 đến tháng 11 năm 2014 giảng dạy tại Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.
Từ tháng 11 năm 2014 đến nay giảng dạy tại Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Đặc trưng âm nhạc thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 1945 – 1954. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Yến. Thành viên: . Mã số: T2013 - 03 - 29. Năm: 2012. (Mar 4 2015 6:18PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Những đặc trưng của ca khúc thiếu nhi Việt Nam từ 1945 đến 1954. Tác giả: Nguyễn Thị Yến
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Xã hội miền Trung
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 02. Trang: 45-53. Năm 2014.
(Mar 4 2015 7:01PM)
[2]Tham luận: Quá trình hình thành và phát triển đạo mẫu ở Huế. Tác giả: Nguyễn Thị Yến
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Thông báo văn hóa năm 2011-2012. Trang: 511-522. Năm 2012. (Mar 4 2015 6:56PM)
[3]Bài báo: Thực trạng sử dụng thiết bị dạy học âm nhạc các trường tiểu học thành phố Huế. Tác giả: Nguyễn Thị Yến. Tạp chí Thiết bị giáo dục. Số: 80. Trang: 13 - 16. Năm 2012. (Mar 4 2015 6:28PM)
  
 Sách và giáo trình
(Mar 4 2015 7:04PM)(Mar 4 2015 7:06PM)
[1]Phương pháp dạy học âm nhạc ở tiểu học Chủ biên: Nguyễn Thị Yến. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Huế. Năm 2013.
[2]Âm nhạc II (dành cho ngành tiểu học) Chủ biên: Nguyễn Thị Yến. Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Huế. Năm 2012.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Âm nhạc
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2001 Đại học  Đại học Sư phạm - Đại học Huế Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn