Nguyễn Vũ Anh Quang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 381 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Vũ Anh Quang
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  08/06/1981
Nơi sinh: Tam Kỳ - Quảng Nam
Quê quán Tư Nghĩa - TP Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ thuật viễn thông; Tại: Đại học giao thông vận tải cơ sở 2 TP. HCM
Đơn vị công tác: Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Thộng tin và truyền thông; Tại: Đại học Soongsil
Dạy CN: Lập trình phần cứng, Hệ thống nhúng, Hệ thống cảm biến
Lĩnh vực NC: wireless sensor network, visible light communication, Embedded system.
Ngoại ngữ: English
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 +Từ 8/2004-7/2007:Giáo viên tại trường công nhân bưu điện 2, nay là Trung tâm bồi dưỡng Nghiệp vụ III thuộc tập đoàn VNPT, Đà Nẵng
+Từ 7/2007- 6/2008: Chuyên viên BQL dự án đầu tư xây dựng trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt hàn
+Từ 1/2008– 1/2011: Ủy viên ban chấp hành Hội sinh viên thành phố Đà Nẵng, Ủy viên BTV đoàn trường, chủ tịch hội sinh viên trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt Hàn
+Từ 7/2008- 1/4/2020:Giảng viên Bộ môn Tin học viễn thông – Khoa Công nghệ điện tử viễn thông-Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt Hàn
+Từ 10/2016– 4/2020: Phó trưởng khoa Công nghệ điện tử và truyền thông - Trường cao đẳng Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Hàn
+Từ 10/2017-4/2020: Kiêm nhiệm Tổ trưởng bộ môn Tin học viễn thông - Khoa Công nghệ điện tử và truyền thông-Trường cao đẳng Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Hàn
+Từ 1/4/2020- nay: Giảng viên Khoa kỹ thuật máy tính và điện tử trường Đại học Đà Nẵng - Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Hàn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng mô hình giảng dạy điện tử cơ bản cho sinh viên trường cao đẳng CNTT hữu nghị Việt-Hàn. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Vũ Anh Quang. Mã số: CHV-GV-18-17. Năm: 2019. (Aug 2 2020 10:27PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu thiết kế và thử nghiệm hệ thống truyền thông bằng ánh sáng nhìn thấy được VLC (công nghệ Lifi). Chủ nhiệm: TS. Trần Thế Sơn. Thành viên: TS. Nguyễn Vũ Anh Quang, TS. Đào Ngọc Lâm, Th.S Dương Tuấn Quang. Mã số: ĐT-003-17. Năm: 2018. (Aug 2 2020 10:25PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Analysis of packet loss on scheduling over wireless real-time control system. Authors: Vu-Anh-Quang Nguyen, Tra-Vinh Tran. Seventh International Conference on Information Science and Technology (ICIST). No: ISBN: 978-1-5090-5401-5, DOI: 10.1109/ICIST.2017.7926785. Pages: 29-31. Year 2017. (Aug 2 2020 11:43PM)
[2]Article: Study on realtime control system in IoT based smart factory: Interference awareness, architectural elements, and its application. Authors: Vu-Anh-Quang Nguyen. Seventh International Conference on Information Science and Technology (ICIST). No: ISBN: 978-1-5090-5401-5, DOI: 10.1109/ICIST.2017.7926774. Pages: 25-28. Year 2017. (Aug 2 2020 11:46PM)
[3]Article: Impact of power allocation on network performance in cognitive wireless sensor based smart factory. Authors: Vu-Anh-Quang Nguyen. International conference on Smart Systems and Applications (SMA). No: The 4th SMA. Pages: 302-304. Year 2016. (Aug 2 2020 11:39PM)
[4]Article: Packet Loss Compensation for Control Systems over Industrial Wireless Sensor Networks. Authors: Vu-Anh-Quang Nguyen, Myungsik Yoo. International journal of distributed wireless sensor network. No: Volume: 11, issue: 8. Pages: https://doi.org/10.1155/2015/256757. Year 2015. (Aug 2 2020 10:41PM)
[5]Article: Performance Analysis of Packet Loss Impact on Scheduling in Wireless Real-Time Control System using Matlab/Simulink. Authors: Vu-Anh-Quang Nguyen, Myungsik Yoo. International Information Institute. No: Volume 17 Issue 4. Pages: 1495-1506. Year 2014. (Aug 2 2020 10:44PM)
[6]Article: Evaluation of Impact of Packet Loss on Scheduling in Wireless Real-Time Control System. Authors: Nguyen Vu Anh Quang, Souhwan Jung, Myungsik Yoo. The International Industrial Information Systems Conference. No: 2014.01. Pages: 159-161. Year 2014. (Aug 2 2020 10:49PM)
[7]Article: Performance analysis of packet loss on wireless network control systems. Authors: NVA Quang, M Yoo. International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC). No: e-ISBN :978-1-4799-6786-5, 10.1109/ICTC.2014.6983112. Pages: 185 - 186. Year 2014. (Aug 2 2020 10:52PM)
  
 Sách và giáo trình
(Aug 3 2020 12:15AM)(Aug 3 2020 12:18AM)(Aug 3 2020 12:25AM)
[1]

Kiến trúc máy tính
Chủ biên: Yoo Myung Sik. Đồng tác giả: Trần Thế Sơn, Nguyễn Vũ Anh Quang. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. Năm 2019.

[2]Truyền số liệu và mạng Chủ biên: Yoo Myung Sik. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Vũ Anh Quang. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. Năm 2019.
[3]Mạng di động LTE  Chủ biên: Kim Younghan. Đồng tác giả:  Nguyễn Vũ Anh Quang, Trần Thị Trà Vinh, Đỗ Tr. Xuân, Nguyễn V.Giang, Ngô M.Tân, Ngô T.Hải, Mai.V Đăng Khoa. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. Năm 2019.
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2009-2010. Số: 641/QĐ-CĐVH. Năm: 2010.
[2] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2011-2012. Số: 548 /QĐ-CĐVH. Năm: 2012.
[3] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2016-2017. Số: 518 /QĐ-CĐVH. Năm: 2017.
[4] Đạt giải nhì tại Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp TP Đà Nẵng 2017. Số: 11967/QĐ-BTCHG. Năm: 2017.
[5] Giấy khen về việc hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy nghề năm học 2016-2017. Số: 16341/QĐ-SLĐTBXH. Năm: 2017.
[6] Bằng khen “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” năm học 2017-2018. Số: 5372/QĐ-UBND. Năm: 2018.
[7] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2017-2018. Số: 732/QĐ-CĐVH. Năm: 2018.
[8] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2018-2019. Số: 545/QĐ-CĐVH. Năm: 2019.
[9] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông giai đoạn 2017-2018. Số: 1277 /QĐ-BTTTT. Năm: 2019.
[10] Giải Ba Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VI năm 2019. Số: 1295/QĐ-BLĐTBXH. Năm: 2019.
[11] Giấy khen về việc hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy nghề năm học 2018-2019. Số: 23002/QĐ-SLĐTBXH. Năm: 2019.
[12] Chiến sĩ thi đua Bộ Thông tin và truyền thông giai đoạn 2017-2019. Số: 1026/QĐ-BTTTT. Năm: 2020.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn