Nguyễn Văn Lợi
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 108,954,205

 
Mục này được 2917 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Lợi
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  04/09/1979
Nơi sinh: Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam
Quê quán Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ sư Tin học; Tại: Đại học Kỹ Thuật - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học máy tính; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Media Engineering (Kỹ thuật truyền thông); Tại: Đại học Soongsil
Dạy CN: Công Nghệ Thông Tin
Lĩnh vực NC: Nhận dạng xúc cảm, Học máy, Cơ sở Dữ liệu
Ngoại ngữ: Anh văn IELTS 5.5
Địa chỉ liên hệ: 85 Nguyễn Minh Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 7/2003->6/2007: Giáo viên khoa CNTT, trường Kỹ thuật Kinh tế Đà Nẵng
7/2007->7/2018: Giảng viên Khoa học Máy tính, Trường CĐ CNTT hữu nghị Việt - Hàn
8/2018->3/2020: Trưởng bộ môn Lập trình, khoa CNTT, Trường CĐ CNTT hữu nghị Việt - Hàn
4/2020->nay: Giảng viên khoa Khoa học Máy tính, trường ĐH CNTT và Truyền thông Việt Hàn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI NHẠC VIỆT THEO XÚC CẢM. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Lợi. Mã số: ĐHVH-CV-2021-01. Năm: 2021. (Jan 29 2023 2:31PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng học máy để phân loại nhạc cổ truyền việt nam dựa vào đặc tính âm thanh. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Lợi. Mã số: CHV-GV-18-10. Năm: 2019. (Aug 2 2020 8:28PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu phân loại nhạc Việt theo xúc cảm
.
Tác giả: Nguyễn Văn Lợi, Lê Viết Trương, Lương Khánh Tý, Hoàng Hữu Đức
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 10 (CITA 2021). Số: ISBN: 978-604-84-5998-7. Trang: 80-88. Năm 2021.
(Jan 29 2023 2:50PM)
[2]Bài báo: Một phương thức phân loại nhạc Việt tự động. Tác giả: Nguyễn Văn Lợi. Hội thảo khoa học quốc gia: Công nghệ Thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh Vực-CITA. Số: 8. Trang: 190-197. Năm 2019. (Aug 2 2020 9:11PM)
[3]Bài báo: Biến thể B-tree mới cho bộ nhớ Nand flash. Tác giả: Hồ Văn Phi, Nguyễn Văn Lợi. Hội thảo khoa học quốc gia: Công nghệ Thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh Vực-CITA. Số: 6. Trang: 75-82. Năm 2017. (Aug 2 2020 9:52PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: An effective method for clustering-based web service recommendation. Authors: Ha Huy Cuong Nguyen, Thanh Khiet Bui, Van Loi Nguyen, and Thanh Thuy Nguyen. International Journal of Electrical and Computer Engineering. No: Vol.12, No.2. Pages: pp. 1571~1578. Year 2022. (Jan 29 2023 10:20AM)
[2]Article: Misalignment fading effects on the ACC performance of relayassisted MIMO/FSO systems over atmospheric turbulence channels. Authors: Huu Ai Duong, Van Loi Nguyen, Khanh Ty Luong. International Journal of Electrical and Computer Engineering. No: Vol.12, No.1. Pages: pp. 966-973. Year 2022. (Jan 29 2023 10:16AM)
[3]Article: Infrastructure as a Service (IaaS) for Smart Education. Authors: Nguyen Ha Huy Cuong, Nguyen Trong Trung, Le Ngoc Khanh, and Nguyen Van Loi. Computer Communication, Networking and IoT; Proceeding of the 4th International Conference on Intelligent Computing and Communication, 2020 Sep, Bengaluru, India. No: vol 197. Pages: pp 117-126. Year 2021. (Jul 16 2021 8:33AM)
[4]Article: Investigating the role of user experience in the online shopping system: an extension of the technology acceptance model. Authors: Quynh Ngohai, Hoai Nguyenthanh, Van Loi Nguyen. Journal of Theoretical and Applied Information Technology. No: Vol.98. No 20. Pages: pp 3165-3179. Year 2020. (Jul 16 2021 8:27AM)
[5]Article: Smart Solution to Detect Images in Limited Visibility Conditions Based Convolutional Neural Networks. Authors: Ha Huy Cuong Nguyen, Duc Hien Nguyen, Van Loi Nguyen, and Thanh Thuy Nguyen. Proceeding of 12th International Conference on Computational Collective Intelligence, Da Nang, Vietnam, 2020 Dec, Springer Communications in Computer and Information Science. No: 1287. Pages: pp. 641–650. Year 2020. (Jul 16 2021 8:30AM)
[6]Article: BER analysis of amplify-and-forward relaying FSO systems using APD receiver over strong atmospheric turbulence channels. Authors: Huu Ai Duong, Van Loi Nguyen. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE). No: 9. Pages: 3678-3686. Year 2019. (Aug 2 2020 9:20PM)
[7]Article: Emotion-based music visualization using LED lighting control system. Authors: Van Loi Nguyen, Donglim Kim, Younghwan Lim. Journal of Korea Game Society. No: 17. Pages: 45-52. Year 2017. (Aug 2 2020 9:30PM)
[8]Article: A Study on the Variation of Music Characteristics based on User Controlled Music Emotion. Authors: Van Loi Nguyen, Xubin, Donglim Kim, Younghwan Lim. Journal Of The Korea Contents Association. No: 17. Pages: 421-430. Year 2017. (Aug 2 2020 9:32PM)
[9]Article: A Visualization Technique of a Music Emotion Represented in Dimensional Approach on Infinity Mirror Based LED Wall. Authors: Van Loi Nguyen, Xu Bin, Li Hui, Lin Bin, Donglim Kim, Younghwan Lim. International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering. No: 12. Pages: 57-68. Year 2017. (Aug 2 2020 9:35PM)
[10]Article: A New Recognition Method for Visualizing Music Emotion. Authors: Van Loi Nguyen, Donglim Kim, Van Phi Ho, Younghwan Lim. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE). No: 7. Pages: 1246-1254. Year 2017. (Aug 2 2020 9:24PM)
[11]Article: A method for Recognizing Music Emotion using Machine Learning Approach. Authors: Van Loi Nguyen, Younghwan Lim. Proceeding of the 4th conference on Smart media and its applications. No: 4. Pages: 387-389. Year 2016. (Aug 2 2020 9:40PM)
[12]Article: A Real-time Method for Recognition and Visualization of a Music Emotion on LED Light System. Authors: Van Loi Nguyen, Xu Bin, Li Hui, Lin Bin, Donglim Kim, Younghwan Lim. Proceeding of the 4th conference on Smart media and its applications. No: 4. Pages: 28-31. Year 2016. (Aug 2 2020 9:46PM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Cấu trúc Dữ liệu Chủ biên: Jiman Hong; Nguyễn Văn Lợi; Nguyễn Phương Tâm; Ninh Khánh Chi. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền Thông. Năm 2019.(Aug 2 2020 8:37PM)
[2]Lý thuyết và Ứng dụng trong Truyền thông số Chủ biên: Young Hwan Lim; Nguyễn Quang Vũ; Phan Đăng Thiếu Hiệp; Nguyễn Văn Lợi. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền Thông. Năm 2019.(Aug 2 2020 8:40PM)
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2009-2010. Số: 641/QĐ-CĐVH ngày 28/12/2010. Năm: 2010.
[2] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2010-2011. Số: 603/QĐ-CĐVH ngày 27/12/2011. Năm: 2011.
[3] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2011-2012. Số: 548/QĐ-CĐVH ngày 20/12/2012. Năm: 2012.
[4] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2010-2011. Số: 829/QĐ-BTTTT ngày 16/5/2012. Năm: 2012.
[5] Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010 và 2011. Số: 1350/QĐ-UBND ngày 22/02/2012. Năm: 2012.
[6] Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển trường giai đoạn 2007- 2012. Số: 132/QĐ-CĐVH ngày 18/04/2012. Năm: 2012.
[7] Chiến sỹ thi đua bộ Thông tin và Truyền thông năm 2012. Số: 604/QĐ-BTTTT ngày 29/5/2013. Năm: 2013.
[8] Giấy khen của Công đoàn Bộ thông tin và truyền thông vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2012. Số: 109/QĐ-CBĐ. Năm: 2013.
[9] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2018-2019. Số: 545/QĐ-CĐVH ngày 18/11/2019. Năm: 2019.
[10] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2019-2020. Số: Số 2862/QĐ-ĐHĐN, ngày 25/08/2020. Năm: 2020.
[11] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2020-2021. Số: 536/QĐ-ĐHVH. Năm: 2021.
[12] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2021-2022. Số: 874/QĐ-ĐHVH. Năm: 2022.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn