Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,993,624

 Physical movement and basic motor skills of first grade pupils at Trang Ha Primary School, Tu Son town, Bac Ninh province as a result of exercises with simple tools
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Khanh Thu Dinh; Xuan Hien Nguyen, Loan Le Thi Phuong, Cong Dao Nguyen
Nơi đăng: International Journal of Health, Physical Education and Computer Science in sports; Số: ISSN 2231-3265. Volume No.33;Từ->đến trang: 78-82;Năm: 2019
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The experimental program, on first grade pupils at Trang Ha Primary School, Tu Son town, Bac Ninh province, lasted for 42 weeks with 30 exercises carefully selected with 7 simple tools. Using in-depth interviews, we find that the program has a significant effect on improving physical fitness and basic motor skills for those pupils. Key words: Physical education; general fitness; basic motor skills; first grade pupils; primary school; countryside
ABSTRACT
The experimental program, on first grade pupils at Trang Ha Primary School, Tu Son town, Bac Ninh province, lasted for 42 weeks with 30 exercises carefully selected with 7 simple tools. Using in-depth interviews, we find that the program has a significant effect on improving physical fitness and basic motor skills for those pupils. Key words: Physical education; general fitness; basic motor skills; first grade pupils; primary school; countryside
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn