Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,486,781

[1] Học bổng Thạc sĩ của chính phủ Trung Quốc năm 2012-2016 (Không nhận). Năm: 2012.
[2] Học bổng Thạc sĩ Đại học Văn hóa Trung Hoa - Đài Loan 2012-2014. Năm: 2012.
[3] Học bổng Thạc sĩ Hiệp định Việt Nam - Maroc năm 2012-2016 (Không nhận). Năm: 2012.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2015; 2016;2017.
[5] Giấy khen Đảng ủy Cơ quan Đại học Đà Nẵng. Năm: 2015; 2016;2017.
[6] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Năm: 2016.
[7] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm: 2016.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn