Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,992,714

[1] Học bổng Thạc sĩ của chính phủ Trung Quốc. Năm: 2012.
[2] Học bổng Thạc sĩ Đại học Văn hóa Trung Hoa - Đài Loan. Năm: 2012.
[3] Học bổng Thạc sĩ Hiệp định Việt Nam - Maroc. Năm: 2012.
[4] Giấy khen của Đảng bộ Cơ quan Đại học Đà Nẵng. Năm: 2015,2016,2017.
[5] Giấy khen Đảng ủy Cơ quan Đại học Đà Nẵng. Năm: 2015; 2016;2017.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2015; 2016;2017;(!!!);2019.
[7] Học bổng Tiến sỹ đi học tại nước Úc của Đề án 911. Năm: 2016.
[8] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Năm: 2016.
[9] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm: 2016.
[10] Học bổng Tiến sỹ của chính phủ Trung Quốc. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn