Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,027,103

 Nghiên cứu mức độ lo âu của nữ sinh viên Đại học Đà Nẵng đối với môn học giáo dục thể chất
Chủ nhiệm:  ThS. Nguyễn Xuân Hiền; Thành viên:  TS. Nguyễn Hằng Phương; PGS.TS Nguyễn Ngọc Chinh; ThS. Trần Thị Hoàn
Số: B2016-ĐN01-01 ; Năm hoàn thành: 2018; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Giáo dục
Tìm hiểu thực trạng lo âu của nữ sinh viên thuộc ĐHĐN đối với việc học môn giáo dục thể chất, bao gồm các ý: biểu hiện, mức độ, nguyên nhân, ảnh hưởng đến việc học giáo dục thể chất.

1 bài báo Hội thảo Quốc tế; 2 bài báo trên tạp chí Quốc tế.


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn