Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,893,371

 Xây dựng mô hình định lượng mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và lạm phát ở Việt Nam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Ông Nguyên Chương; Thành viên:  
Số: Đ2011-04-04 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kinh tế

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn