Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,893,154

 Phát triển dịch vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Như Liêm
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  Ông Nguyên Chương
Số: TP2008-01 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Kinh tế

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn