Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,892,997

 Đẩy mạnh liên kết kinh tế giữa các địa phương Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ nhiệm:  Trương Bá Thanh; Thành viên:  Ông Nguyên Chương
Số: B2008-ĐN04-34-TĐ ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp Bộ trọng điểm; Lĩnh vực: Kinh tế

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn