Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,628,220

 Thiết kế âm học khán phòng vineyard (khán phòng có khán giả ngồi xung quanh sân khấu)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Anh Nguyen, Chiang Wei Hwa
Nơi đăng: Symposium of Taiwan Acoustic Association 2016; Số: ISBN: 978-986-90124-4-7;Từ->đến trang: 141-150;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Khán phòng vineyard có khả năng không đủ năng lượng âm bởi độ dốc sàn lớn và diện tích tường ít hơn so với khán phòng hình hộp. Thiết kế các khối chỗ ngồi của khán giả của loại khán phòng này là một thách thức bởi nhiều khu vực khán giả cần được cân nhắc đồng thời. Vì vậy, các bề mặt phản xạ phía trước mỗi khối chỗ ngồi của khán giả với kích thước và hướng cần được điều chỉnh cẩn thận. Nghiên cứu này dùng phương pháp lập luận theo tình huống để thiết kế khán phòng hình hộp sang khán phòng vineyard bằng cách đưa vào các khối chỗ ngồi của khán giả.
ABSTRACT
A vineyard hall design might suffer from insufficient overall strength that could be attributed to less wall surfaces and greater floor rake than those appeared in a shoebox hall. Designing the terrace seating is challenging because various parts of the audience need to be taken care of simultaneously. Therefore, reflective surfaces in front of each terrace, their size and orientation need to be adjusted carefully. This research conduct Case-Based Reasoning of transformed rectangular shapers into vineyard concert halls, for the design of surrounded terrace seating. The acoustical performances at audience aside and behind the stage were specially aimed by using vocal source on the stage in computer simulations.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn