Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,628,643

 Tổ chức các mô đun không gian học tập đa năng và linh hoạt trong trường Đại học Bách Khoa - ĐHĐN
walgreens prints coupons open free printable coupons
Chủ nhiệm:  KTS Phan Ánh Nguyên; Thành viên:  
Số: T2013-02-CBT89 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
Dựa trên việc khảo sát các không gian lớp học tại các trường đại học tại Đà Nẵng, đưa ra những đánh giá về ưu nhược điểm và đưa ra giải pháp tổ chức không gian đa năng và linh hoạt
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards

Sản phẩm của đề tài là các bản vẽ thiết kế tổ chức một số không gian lớp học tiêu chuẩn gồm có: Phòng học 25, 50, 75, 81 và 118 mét vuông.
Địa chỉ ứng dụng:
- Báo cáo có thể làm tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành kiến trúc.
- Giới thiệu các mô hình tổ chức không gian lớp học cho các trường đại học tại Đà Nẵng

walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn