Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='pduyvu' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Phạm Duy Vũ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 31,910,311

 
Mục này được 7110 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Duy Vũ
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  04/02/0
Nơi sinh: Thăng Bình
Quê quán Thăng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ thuật nhiệt và máy lạnh; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2003; Chuyên ngành: chuyên ngành Công nghệ nhiệt - điện lạnh ; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Kỹ thuật năng lượng và môi trường
Lĩnh vực NC: Kỹ thuật năng lượng. và môi trường
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 3842366; Mobile: 0913412513
Email: phamduyvubk@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng viên Khoa Công nghệ Nhiệt Điện lạnh, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 1998 đến nay).

 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Xác định các yếu tố vận hành ảnh hưởng đến hiệu quả thu hồi dầu sinh học từ quá trình nhiệt phân nhanh sinh khối. Tác giả: TS. Hoi nghi KH ATiGB 2016*; ThS. Phạm Duy Vũ. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 11(108).2016 Quyển 2. Trang: 284. Năm 2016. (Dec 6 2016 10:10AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu mô phỏng động lực học trong lò lớp sôi khi nhiệt phân nhanh biomass. Tác giả: Phạm Duy Vũ*; Hoàng Dương Hùng; Trần Văn Vang. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 05(90).2015. Trang: 135. Năm 2015. (Sep 24 2015 10:04AM)
[3]Bài báo: Mô hình hóa hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt trong chu trình nhiệt của nhà máy điện hạt nhân bằng phần mềm mô phỏng. Tác giả: ThS. Phạm Duy Vũ*; PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 1. Trang: 81. Năm 2014. (May 6 2014 5:00PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm động cơ Savonius phát điện chiếu sáng phù hợp với năng lượng gió dọc theo bờ biển Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Phạm Duy Vũ*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(79).2014, Quyển 1. Trang: 81. Năm 2014. (Sep 19 2014 10:51AM)
[5]Bài báo: Thiết kế hệ thống lò lớp sôi qui mô thí nghiệm. Tác giả: GS.TSKH. Phan Quang Xưng, TS. Nguyên Thanh Quang, Th.S Phạm Duy Vũ. Tạp chí khoa học và công nghệ nhiệt. Số: 60. Trang: 8-11. Năm 2004. (Jun 25 2013 11:24AM)
[6]Bài báo: Mô hình thí nghiệm lò tầng sôi: một vấn đề khoa học bức thiết. Tác giả: GS.TSKH.Phan Quang Xưng, TS. Nguyên Thanh Quang, Th.S Phạm Duy Vũ
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 4-6. Năm 2003. (Jun 25 2013 11:31AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn