Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 TỐI ƯU HÓA CÔNG TÁC THÔNG TIN NỘI BỘ BẰNG CÁCH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ASTERISK VÀ XÂY DỰNG MỘT SỐ MODULE
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Hồ Trọng Nguyên
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng; Số: 12(73)2013;Từ->đến trang: 70-74;Năm: 2013
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, việc triển khai và sử dụng hệ thống tổng đài nội bộ đang dần trở thành một nhu cầu thiết yếu cho hoạt động thông tin liên lạc của các tổ chức trên toàn thế giới. Có thể dễ dàng thấy được điều này do lợi ích to lớn về công sức quản lý, chi phí điều hành, thực thi các chính sách bảo mật, thiết lập và quản lý cơ sở dữ liệu người dùng một cách linh hoạt, triển khai các dịch vụ kèm theo một cách đa dạng. Do vậy, việc xây dựng các module linh hoạt đáp ứng cho nhiều nhu cầu đa dạng nhằm tối ưu hóa các công tác ở trên là thực sự cần thiết. Bài báo này trình bày về việc xây dựng một số module như vậy trên nền tảng asterisk nhằm mang lại sự tiện lợi hơn cho việc sử dụng của người dùng.
ABSTRACT
In the present, the deploying and using internal telephone exchange system are becoming essential demands for communicating operation of many organizations all over the world. This reality is easy for us to observe because of big benefit of management effort, running cost, executing security policy, establishing and managing database of user flexibly, implementing multi attached services. Therefore, building flexible modules for satisfying a lot of various demands to optimize tasks above is really necessary. This article presents about the way to build some modules like that on the asterisk platform to bring more convenience for user’s communication activity as well as administrator.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn