Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản trị mạng
Ngành: Công nghệ thông tin
 2014 Sinh viên năm 3
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Trường Cao đẳng CNTT-ĐHĐN
[2]An ninh mạng
Ngành: Công nghệ thông tin
 2014 Sinh viên năm 3
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Trường Cao đẳng CNTT-ĐHĐN
[3]Mạng máy tính
Ngành: Công nghệ thông tin
 2013 Sinh viên năm 2  Trường Cao đẳng CNTT-ĐHĐN
[4]An toàn hệ thống thông tin
Ngành: Công nghệ thông tin
 2013 Sinh viên năm 2,3  Trường Cao đẳng CNTT-ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn