Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 “Tối ưu hóa công tác thông tin nội bộ bằng cách triển khai hệ thống asterisk và xây dựng một số module”
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ nhiệm:  Phạm Hồ Trọng Nguyên
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Thành viên:  Phạm Hồ Trọng Nguyên
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Số: T2013-07-02 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

Hiện nay, việc triển khai và sử dụng hệ thống tổng đài nội bộ đang dần trở thành một nhu cầu thiết yếu cho hoạt động thông tin liên lạc của các tổ chức trên toàn thế giới. Có thể dễ dàng thấy được điều này do lợi ích to lớn về công sức quản lý, chi phí điều hành, thực thi các chính sách bảo mật, thiết lập và quản lý cơ sở dữ liệu người dùng một cách linh hoạt, triển khai các dịch vụ kèm theo một cách đa dạng. Do vậy, việc xây dựng các module linh hoạt đáp ứng cho nhiều nhu cầu đa dạng nhằm tối ưu hóa các công tác ở trên là thực sự cần thiết.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn