Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,579,774

 MRタギング画像からの左心室心筋内タグ交点の完全自動抽出
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Pham Minh Tuan,大山航,若林哲史,木村文隆,鶴岡信治,関岡清次
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: 信学技報, 三重大学; Số: 107-57;Từ->đến trang: 115-120;Năm: 2007
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn