Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,349,924

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Best Paper Award 2012

 Công nghệ thông tin

 2012

 

 Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics

[2] 学術奨励賞、研究奨励賞

 Công nghệ thông tin

 2011

 

 計測自動制御学会SICE

losartankalium krka bivirkninger go losartan
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
[3] Best Paper Award

 Công nghệ thông tin

 2009

 

 The 1st International Workshop on Aware Computing, 2009

[4] 電子情報通信学会2008 年総合大会ISS特別企画「学生ポスターセッション」優秀ポスター賞

 Công nghệ thông tin

 2008

 

 電子情報通信学会

manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
[5] Outstanding Student-Paper Travel Grant

 Công nghệ thông tin

 2008

 

 IEEE World Congress on Computational Intelligence / International Joint Conference on Neural Networks

abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn