Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 54,541,143

 幾何情報マイニングへ向けて -台風の中心位置推定-
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Pham Minh Tuan, 橘完太, 杉本憲彦, 吉川大弘, 古橋武
Nơi đăng: 第17回インテリジェント・システム・シンポジウム(FANシンポジウム2007), 愛知工業大学, 愛知; Số: 2007年8月;Từ->đến trang: 0;Năm: 2007
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn