Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 54,540,705

 経験的条件を用いない高速な渦(台風)抽出手法の提案
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: 杉本憲彦, Pham Minh Tuan, 橘完太, 吉川大弘, 古橋武
Nơi đăng: 第57回理論応用力学講演会, 日本学術会議, 東京; Số: 2008年6月;Từ->đến trang: 0;Năm: 2008
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn