Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 53,037,261

 Phương pháp nén ảnh sử dụng mạng Nơron nhân tạo và k-means.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Văn Nhật; Phạm Minh Tuấn
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: Số 1(74).2014-Quyển 2;Từ->đến trang: 55;Năm: 2014
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mạng nơron nhân tạo là một phương pháp hiệu quả trong việc nén ảnh. Mạng nơron nhân tạo có khả năng xấp xỉ không gian màu của một bức ảnh bằng một không gian nhỏ hơn so với không gian của bức ảnh ban đầu. Nếu ảnh đầu vào có các dạng màu sắc gần giống nhau tại các vị trí khác nhau trên cùng một bức ảnh thì việc xấp xỉ sẽ dễ dàng. Tuy nhiên, ảnh đầu vào có rất nhiều dạng màu sắc khác nhau thì việc xấp xỉ sẽ trở nên khó khăn. Báo cáo này đề xuất phương pháp nén ảnh sử dụng mạng neural kết hợp với phương pháp phân nhóm k-means nhằm hạn chế sự mất mát thông tin màu sắc của bức ảnh trong quá trình nén. Trước tiên, phương pháp đề xuất chia bức ảnh thành nhiều block khác nhau. Sau đó phân nhóm các block này sử dụng k-means. Mỗi nhóm block sẽ được thông qua một mạng nơron khác nhau để xây dựng không gian xấp xỉ. Kết quả thực nghiệm trên các ảnh thực cho thấy phương pháp đề xuất tốt hơn so với phương pháp trước đó.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
Using artificial neural network is an effective method in image compression. Artificial neural networks have the ability to approximate the color space of an image by a smaller space than from the original image. The approximation will be easy if the input image has many similarities in color at different locations. However, input image has many different types of colors, the approximation becomes difficult. This paper proposes the image compression method using a neural network method combined with k-means to minimize the loss of color information of the image in the compression process. First, the proposed method split image into diferent blocks. Then cluster these blocks using k-means. Finally, this paper builds an approximation space using the neural networks for all groups of blocks. Experimental results on real images show that the proposed method is better than the conventional method.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn