Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 54,541,281

 Text Classification Based On Manifold Semi-Supervised Support Vector Machine
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vo Duy Thanh, Vo Trung Hung, Pham Minh Tuan and Ho Khac Hung
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Trends in Innovative Computing, 14th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA’14)
marriage affairs all wife cheat i want an affair
; Số: ISSN: 2150-7996;Từ->đến trang: 13-19;Năm: 2014
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn