Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Novel approach to predict the varying thicknesses of a PVA film during a roll-to-roll process
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: My Phama, Changwoo Leeb,
Nơi đăng: International Journal of Mechanical Sciences-ScienceDirect; Số: 92;Từ->đến trang: 52-69;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
The problems of design and manufacturing cannot be exclusively addressed by experimental data owing to the limitations of equipment and technology. Whereas experiments are often used to validate the results of simulation, simulation is also used to predict unknown parameters that cannot be experimentally determined. The latter concept is very efficient and can be used to resolve urgent problems and reduce experimental cost. It also offers a good method for assessing design and manufacturing problems. In the present study, we particularly used simulation to predict the varying thicknesses of a flexible polyvinyl alcohol film for use as a substrate in the design and fabrication of printed electronics.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn