Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,974,087

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Đỗ Quý Sự
Đề tài: Phân Tích Nguyên Nhân Thấm Và Đề Xuất Giải Pháp Chống Thấm Tầng Hầm

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng

 2016

 2018

[2]Lê Phú Vinh
Đề tài:

Phân Tích Ứng Xử Chọc Thủng Và Đề Xuất Giải Pháp Chống Chọc Thủng Sàn U-Boot Bê Tông


 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng

 2016

 2018

[3]Trần Yến Dương
Đề tài: Phân Tích Ứng Xử Của Móng Top-Base Trên Nền Đất Yếu Bằng Phương Pháp Phần Tử Hữu Hạn

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng

 2016

 2018

[4]Tạ Hoàng Trưng
Đề tài: Khảo Sát Sự Làm Việc Của Ống Thép Có Đường Hàn Xoắn Nhồi Bê Tông

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng

 2016

 2018

[5]Đinh Hoàng Nhật Huy
Đề tài:

Nghiên Cứu Hiện Trạng Ăn Mòn Của Một Số Cầu Đường Sắt Tại Khu Vực Miền Trung, Đề Xuất Giải Pháp Khắc Phục

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng

 2016

 2018

[6]Nguyễn Thành Trung
Đề tài:

Đánh Giá Ứng Dụng Mô Hình BIM  Vào Quản Lý Công Trình Trong Giai Đoạn Thi Công Tại Nha Trang

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng

 2016

 2018

[7]Võ Thanh Tùng
Đề tài: So Sánh Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Tế Kỹ Thuật Giữa Hệ Giàn Không Gian Dạng Phẳng Và Dạng Vòm Vượt Nhịp Lớn

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng

 2015

 2017

[8]Nguyễn Trí Thanh
Đề tài: Nghiên Cứu Sự Tương Tác Giữa Ống Thép Và Lõi Bê Tông Đối Với Cột Ống Thép Nhồi Bê Tông Chịu Nén

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng

 2015

 2017

[9]Nguyễn Tiến Hưng
Đề tài:

Khảo Sát Sự Trượt Tương Đối Giữa Ống Thép Và Lõi Bê Tông Đến Khả Năng Chịu Lực Của Cột Ống Thép Nhồi Bê Tông Trong Điều Kiện Chịu Nén Và Xoắn Đồng Thời

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng

 2014

 2016

[10]Huỳnh Anh Tuấn
Đề tài: Phân Tích Ứng Xử Của Tường Chắn Trong Hệ Thống Chống Đỡ Hố Đào Sâu Sử Dụng Phương Pháp Phần Tử Hữu Hạn

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng

 2014

 2016

[11]Thái Hoàng Ân
Đề tài:

Khảo Sát Ứng Xử Của Móng Cọc Tương Tác Với Nền Đất Dưới Tác Động Của Tải Trọng Ngang

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng

 2014

 2016

[12]Lê Cao Vinh
Đề tài:

Khảo Sát Ảnh Hưởng Tổn Hao Ứng Suất Đến Khả Năng Chịu Lực Dầm Bê Tông Ứng Lực Trước Sử Dụng Mô Hình Thực Nghiệm

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng

 2013

 2015

[13]Phạm Trường Tín
Đề tài: Khảo Sát Sự Trượt Tương Đối Giữa Ống Thép Và Bê Tông Đến Khả Năng Chịu Lực Của Cột Ống Thép Nhồi Bê Tông Trong Điều Kiện Chịu Nén Lệch Tâm

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng

 2013

 2015

[14]Ngô Thanh Nhàn
Đề tài: Nghiên Cứu Bất Ổn Định Bản Bụng Dầm Cầu Thép Tổ Hợp

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng

 2013

 2015

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn