Phạm Thị Thu Trang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,468,785

 
Mục này được 14147 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Thị Thu Trang
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  20/10/1992
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Ngôn ngữ Nhật; Tại: Đại học Ngoại Ngữ - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Nhật - Hàn Thái; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: 経営管理; Tại: 事業創造大学院大学
Dạy CN: Tiếng Nhật, tiếng Nhật thương mại
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Nhật
Địa chỉ liên hệ: 231 Vũ Miên, Hòa Vang, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn