Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng “Đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2015-2016”. Số: 5077/QĐKT. Năm: 2016.
[2] Bằng khen của BCH Đoàn TNCS HCM Thành phố Đà Nẵng “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học giai đoạn 2014 – 2016”. Số: 507/NQ-KT. Năm: 2017.
[3] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua Cơ sở của Giám đốc Đại học Đà Nẵng “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017 – 2018”. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
[4] Giấy khen của BCH Đoàn TNCS HCM Đại học Đà Nẵng “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đại học Đà Nẵng năm học 2017 – 2018”. Số: 24QĐ/ĐHĐN-ĐTN. Năm: 2018.
[5] Giấy khen của Đảng ủy trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật “Đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018”. Số: 28-QĐ/ĐU. Năm: 2019.
[6] Giấy khen của BCH Đoàn TNCS HCM Đại học Đà Nẵng “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2016 – 2018”. Số: 47QĐ/ĐHĐN-ĐTN. Năm: 2019.
[7] Bằng khen của BCH Đoàn TNCS HCM Thành phố Đà Nẵng “Đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020”. Số: 326QĐ/TĐTN. Năm: 2020.
[8] Giấy khen của BCH Đoàn TNCS HCM Đại học Đà Nẵng “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2017 – 2020”. Số: 67QĐ/ĐHĐN-ĐTN. Năm: 2020.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn