Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Định hướng cải tạo không gian sinh hoạt công cộng trong các Khu chung cư - thuộc các Dự án nhà ở xã hội tại tp. Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Tiến Vinh*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 05(90).2015;Từ->đến trang: 124;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tổ chức và khai thác hiệu quả các Không gian sinh hoạt công cộng tạo nên sự hoàn chỉnh cho hệ thống không gian công cộng trong quy hoạch phát triển đô thị, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và góp phần gìn giữ tính cộng đồng - một nét bản sắc văn hóa đặc trưng của người Việt Nam - cho cư dân đô thị. Tuy nhiên, vấn đề tổ chức các không gian sinh hoạt cộng cộng hiện nay tại các đô thị còn nhiều bất cập, đặc biệt là tại các Khu chung cư thuộc các Dự án Nhà ở xã hội. Bài báo đi vào nghiên cứu, đánh giá thực trạng của tổ chức và khai thác không gian sinh hoạt công cộng của các Khu chung cư thuộc các Dự án Nhà ở xã hội tại thành phố Đà Nẵng. Từ đó, đề xuất những định hướng chung cho việc cải tạo những không gian này.
ABSTRACT
Effectively creating and exploiting spaces for public activities will make a perfect public space system in urban development planning. It contributes to improving the quality for residents’ life and conserving the community spirit - a cultural feature of Vietnamese people- for urban residents. However, there are inadequacies in creating spaces for public activities in urban planning, especially in apartment buildings that belong to Social housing projects. In this article, we study and assess the actual situation of creating and exploiting spaces for public activities in apartment buildings of Social housing projects in Danang city. Then, we propose some general orientations to renovating these spaces.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn