Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ứng dụng phương pháp tối ưu hóa trong thiết kế công trình hiệu quả năng lượng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, Lê Thị Kim Dung, Phan Tiến Vinh
Nơi đăng: Chuyên san Kỹ thuật Công nghệ - Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; Số: 19(3).2016;Từ->đến trang: 00-08;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Công trình hiệu quả năng lượng là một trong những tiêu chí hàng đầu, chiếm trọng số đánh giá lớn trong các bộ tiêu chí công trình xanh như LEED, BREEAM, LOTUS,… Do đó công trình hiệu quả năng lượng là mục tiêu quan trọng hàng đầu mà công trình xanh cần đạt. Bài báo này giới thiệu tổng quan phương pháp tối ưu hóa trong toán học (bài toán tìm cực đại, cực tiểu của hàm số) và việc phát triển các ứng dụng nhằm đưa tối ưu hóa vào thiết kế xây dựng. Hai trường hợp nghiên cứu điển hình được dùng để minh họa phương pháp thiết kế này. Thứ nhất là một công trình chung cư thông gió tự nhiên được tối ưu hóa thiết kế bằng thuật tìm kiếm bầy đàn, giúp cải thiện tối đa tiện nghi nhiệt. Trường hợp thứ hai là một bài toán tối ưu hóa đa mục tiêu, trong đó một công trình nhà ở có điều hòa không khí được tối ưu hóa bằng một thuật toán tiến hóa giúp giảm thiểu năng lượng tiêu thụ trong khi vẫn đảm bảo giá thành xây dựng hợp lý.
ABSTRACT
Energy efficiency in buildings is one of the top criteria, accounting for a large weight in the evaluation criteria of Green building rating tools such as LEED, BREEAM, LOTUS, ... Therefore high energy saving is the most important objective that green buildings should achieve. This article provides an overview of optimization methods in mathematics (problems of finding maxima, minima of a function) and the development of applications so as to integrate it into building design. Two typical case studies are used to illustrate the design method. The first is a naturally ventilated apartment building whose design is optimized with the particle swarm optimization, achieving maximum thermal comfort. The second case was a multi-objective optimization problem, in which an air-conditioned dwelling is optimized by an evolutionary algorithm to minimize energy consumption while still maintaining reasonable construction cost.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn