Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Một số giải pháp thiết kế nhà chung cư cao tầng tại Đà Nẵng theo hướng Kiến trúc Xanh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Tiến Vinh; Lưu Thiên Hương
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 8(69);Từ->đến trang: 123-128;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ngày nay, nhân loại đang phải đối diện với nhiều thách thức mang tính toàn cầu, như: ô nhiễm môi trường, cạn kiệt các nguồn tài nguyên, khủng hoảng năng lượng, biến đổi khí hậu toàn cầu, ... Trong bối cảnh đó, định hướng phát triển bền vững nói chung và phát triển Kiến trúc xanh trong lĩnh vực xây dựng nói riêng đã trở thành sự lựa chọn tất yếu của hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Để các dự án được thiết kế theo hướng Kiến trúc xanh có tính khả thi, cần có sự tiếp cận đa ngành - với sự tham gia của các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực, chính quyền và cộng đồng dân cư - nhằm đưa ra những giải pháp đồng bộ ở 3 khía cạnh, đó là: giải pháp thiết kế, công nghệ và xã hội. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một số giải pháp thiết kế cho nhà chung cư cao tầng tại thành phố Đà Nẵng - một loại hình nhà ở phổ biến tại các đô thị hiện đại - theo hướng Kiến trúc xanh.
ABSTRACT
Nowadays, mankind has to face many global challenges such as environmental pollution, exhaustion of natural resources, energy crisis, global climate change, ... In this context, the orientation of sustainable development in general and Green Architecture’s development in the field of construction in particular has become an indispensable choice of most countries in the world, including Vietnam. For projects designed towards Green Architecture to be feasible, there should be a interdisciplinary approach - with the participation of experts in various fields together with the government and the community - to provide comprehensive and synchronous solutions in three aspects namely design solutions, technology and society. In this paper, we propose some designing solutions for high - rise apartment building in Da Nang city from the perspective of Green Architecture.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn