Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu đề xuất một số định hướng tổ chức Không gian sinh hoạt cộng đồng tại các Khu tái định cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Chủ nhiệm:  Phan Tiến Vinh; Thành viên:  
Số: T2006-06-02 ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

Trong những năm gần đây, thành phố Đà Nẵng đã đạt được một số thành tựu trên lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang và phát triển đô thị. Tuy nhiên tổ chức không gian đô thị của thành phố vẫn còn bộc lộ nhiều bất cập. Một trong những bất cập đó là hệ thống Không gian sinh hoạt cộng đồng tại các Khu tái định cư.

Đề tài đi sâu nghiên cứu các cơ sở khoa học mang tính thực tiễn cho việc tổ chức không gian SHCĐ tại các khu TĐC trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Từ đó, đề xuất một số định hướng cho việc tổ chức không gian SHCĐ tại các khu TĐC trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cho giai đoạn 2007 - 2020.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn