Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,819,411

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Thiết kế hệ thống nhu cầu cho việc xây dựng Phần mềm quản lý sinh viên. Tác giả: Phạm Hồng Phong
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 4(3) 2012. Trang: 109 - 113. Năm 2012. (Nov 4 2014 5:13PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn