Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Các nhân tố ảnh hưởng đến thái độ của người tiêu dùng trẻ đối với quảng cáo SMS
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Thị Lan Hương & Trần Nguyễn Phương Minh
Nơi đăng: Tạp chí phát triển kinh tế; Số: 286;Từ->đến trang: 89-108;Năm: 2014
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Quảng cáo qua tin nhắn di động (Quảng cáo SMS) đã và đang thu hút sự chú ý của những người làm Marketing và các công ty nhỏ tại VN. Nghiên cứu nhằm kiểm định ảnh hưởng của các nhân tố tâm lí đến thái độ đối với quảng cáo SMS, dựa trên mô hình TAM (Technology Acceptance Model). Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố ảnh hưởng đến thái độ đối với quảng cáo SMS gồm: Sự tin tưởng, sự hứng thú cảm nhận, sự làm phiền cảm nhận, lợi ích cảm nhận, trong đó sự tin tưởng có ảnh hưởng mạnh nhất. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào giới trẻ tại thị trường Đà Nẵng. Để thu hút thị trường này, những giải pháp hữu ích nhằm thiết kế chương trình quảng cáo SMS đã được đề xuất cho các nhà quản trị Marketing.
ABSTRACT
Advertising through mobile messages (SMS) has attracted the attention of marketers and small companies in Vietnam. The main purpose of the study is testing the influence of psychological factors to attitudes toward advertising via SMS based on TAM (Technology Acceptance Model). The results showed that the factors affecting attitudes towards SMS advertising are: perceived trust, perceived excitement, perceived irritation, and perceived utilities, in which the perceived trust has the strongest effect. The scope of the study focused on the youth in Đà Nẵng market. To attract this market segment, useful solutions to design of advertising programs via SMS has been proposed for marketing executives.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn