Phan Kim Tuấn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 21552 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Kim Tuấn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  12/02/1976
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Điện Thọ - Điện Bàn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh doanh ngoại thương; Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kinh doanh quốc tế; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh; Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Kinh doanh quốc tế.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Cử nhân Anh văn
Điện thoại: 3836918; Mobile: 0945289999
Email: tuanpk@due.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 -Từ tháng 09/1993 đến tháng 07/1997: sinh viên Trường Đại học Kinh tế (hệ chính quy) và Trường Đại học Ngoại ngữ (hệ tại chức) thuộc Đại học Đà Nẵng
-Từ tháng 09/1997 đến nay: giảng viên khoa Thương Mại - Du lịch, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng hệ thống thông tin trực tuyến phục vụ cho các quy trình nghiệp vụ cảu phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Phan Kim Tuấn. Thành viên: 1. Võ Hoàng Nha2. Phạm Ngọc Châu. Mã số: T2013-04-36. Năm: 2014. (May 4 2015 2:18PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Hoàn thiện hệ thống quản lý thông tin phục vụ công tác sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Phan Kim Tuấn. Mã số: DD-04-08. Năm: 2013. (May 4 2015 2:14PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu sự tác động của nhân cách đến việc sử dụng facebook: tình huống tại Miền Trung. Tác giả: Nguyễn Phúc Nguyên, Phan Kim Tuấn, Hồ Tấn Đạt. Tạp chí khoa học kinh tế. Số: ISSN-0866-7969. Trang: 65-74. Năm 2019. (Sep 7 2020 10:35AM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên. Năm: 1997.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn