Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,015,775

 Xây dựng các bài thực hành lập trình gia công trên máy phay CNC được cấp phôi bởi Robot Công nghiệp RV1A phục vụ giảng dạy thực hành tại Viện CN Cơ khí và tự động hóa
Chủ nhiệm:  ThS. Trần Minh Thông; Thành viên:  KS. Phạm Nguyễn Quốc Huy
Số: T2011-02-04 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn