Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,881,680

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thực hành Thiết kế trên máy tính
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2011 tinhssinh viên cơ khí  khoa Cơ khí, trường ĐH Bách khoa, Đà Nẵng
[2]Thực hành Lập trình CNC
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2010 sinh viên cơ khí  khoa Cơ khí, trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
[3]Thực hành Kỹ thuật đo
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2010 sinh viên  khoa Cơ khí, trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
[4]Thực hành Công nghệ CAD/CAM
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2010 sinh viên  khoa Cơ khí, trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn