Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 nghiên cứu phương án bố trí hệ shoring chống vách hố đào tầng hầm có xét đến sự làm việc đồng thời giữa đất nền và kết cấu
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Quang Vinh
Nơi đăng: Tạp chí Xây dựng; Số: issn 0866-0762;Từ->đến trang: 87 đến 90;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nhu cầu sử dụng phần không gian dưới mặt đất để xây dựng công trình ngầm ngày càng phổ biến và bức thiết. Các công trình ngầm có nhiều mục đích như làm nơi để xe, hệ thống thiết bị kỹ thuật, trung tâm thương mại... Với công nghệ xây dựng ngày càng phát triển, việc tính toán và thi công các công trình ngầm không còn khó khăn ở Việt Nam. Tuy nhiên các vấn đề về thi công công trình ngầm không thể coi là đơn giản, nó đòi hỏi cao cả về tính kinh tế và giải pháp kỹ thuật. Xét về khía cạnh kỹ thuật, có thể nêu lên là về nội lực của tường tầng hầm, về chuyển vị, về sự ảnh hưởng đến công trình xung quanh. Bài báo nghiên cứu phương án bố trí hệ thống chống đỡ vách tầng hầm có xét đến sự làm việc đồng thời giữa đất nền và kết cấu, đồng thời áp dụng cho một công trình cụ thể là bãi đỗ xe ngầm phía Nam Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng.
ABSTRACT
The demand of using the space under ground to build underground projects has been increasingly popular and urgent. These underground projects have many purposes such as parking, technical equipment systems and commercial centres. Thanks to the recent growth of construction techniques, the calculation and execution of the underground works are no longer too difficult in Viet Nam. However, these problems of underground construction can not be regarded as simple, they require strictly both in terms of economic and technical solutions. In terms of technical aspects, some outstanding questions interested are large internal forces of the wall of the basement, large displacement and ability to affect the surrounding buildings. A solution to arrange systems supporting basement walls which consider simultaneous working combination of the ground and their structures is examined and this will be applied for a specific project, namely the underground car park in the south of Da Nang Administrative Centre.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn