Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,067,630

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ thuật thi công
Ngành: Xây dựng
 2004 Chính quy và VHVL
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
 Đại hcoj Bách khoa-Đại học Đà Nẵng
[2]Tổ chức thi công
Ngành: Xây dựng
 2004 Chính quy và VHVL
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
 Đại học Bách Khoa
[3]Công nghệ thi công hiện đại
Ngành: Xây dựng
 2004 Chính quy và VHVL  Đại học Bách Khoa
[4]An toàn lao động
Ngành: Xây dựng
 2004 Chính quy và VHVL  Đại học Bách Khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn