Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ QUAN TRẮC NHẰM PHÁT HIỆN SỚM SỰ BIẾN DẠNG CỦA ĐẤT NỀN TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG TẦNG HẦM
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Phan Quang Vinh – Nguyễn Quang Trung
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại Học Đà Nẵng; Số: 4(45) 2011;Từ->đến trang: 288 - 293;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn