Phan Trọng Bình
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 23199 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Trọng Bình
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  07/06/1978
Nơi sinh: Thành phố Đà Nẵng
Quê quán Phường Đúc, Tp. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Thái Lan học; Tại: Trường Đại học KHXH&NV- Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Khoa Nhật - Hàn Thái; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: Giảng dạy tiếng Thái như một ngoại ngữ; Tại: Đại học Srinakharinwirot
Dạy CN: tiếng Thái
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Thái, Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tiếng Nhật-Hàn-Thái, Trường Đại học Ngoại ngữ, 131 Lương Nhữ Hộc, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236-3699341; Mobile: 0905404777
Email: ptbinh@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 6/2001 - 10/2003 : Giáo viên hợp đồng, giảng dạy tiếng Thái du lịch tại Trung tâm Ngoại ngữ thuộc Liên hiệp Các Tổ chức Hữu
nghị Tp. Đà Nẵng, chương trình hợp tác giữa Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại Tp. HCM và UBND Tp. Đà Nẵng
- 11/2003 - 3/2005 : học Diploma sau Đại học chuyên ngành giảng dạy tiếng Thái như một ngoại ngữ tại Thái Lan
- 8/2005 - 5/2007 : giảng viên, giảng dạy tiếng Thái tại Khoa Trung-Nhật-Hàn-Thái, Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng
- 6/2007 - 10/2009 : học Cao học chuyên ngành giảng dạy tiếng Thái như một ngoại ngữ tại Thái Lan
- 10/2009 - hiện nay : giảng dạy tiếng Thái tại Khoa tiếng Nhật-Hàn-Thái, Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng
- 4/2010 : Trưởng Bộ môn, phụ trách Tổ tiếng Thái
- 12/2010 : Chủ tịch Công đoàn Khoa tiếng Nhật-Hàn-Thái
- 1/2011 : Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường, Chủ tịch Công đoàn Khoa tiếng Nhật-Hàn-Thái
- 11/2012 : Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2013-2015, Chủ tịch Công đoàn Khoa tiếng N-H-T
- 27/12/2014 : Phó Trưởng Khoa tiếng Nhật-Hàn-Thái, Trưởng Bộ môn tiếng Thái, Chủ tịch Công đoàn Khoa
- 2015-7/2018 : Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2015-2017, Chủ tịch Công đoàn Khoa, Phó Trưởng Khoa,
Trưởng Bộ môn tiếng Thái
- 8/2018 đến nay : Nghiên cứu sinh tại Đại học Srinakharinwirot, Bangkok, Thái Lan, chuyên ngành Tiếng Thái

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Lỗi dịch viết Thái-Việt điển hình của sinh viên chuyên ngành tiếng Thái trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng. . Chủ nhiệm: Phan Trọng Bình. Mã số: T5.2011. Năm: 2011. (Aug 3 2018 10:54PM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen hoàn thành tổt nhiệm vụ năm học 2010-2011. Năm: 2011.
[2] Giấy khen Công đoàn viên xuất sắc năm học 2011-2012. Số: 77/QĐ-KT. Năm: 2012.
[3] Giấy khen Công đoàn viên xuất sắc nhiệm kỳ 2008-2012. Số: 119/QĐ-KT. Năm: 2012.
[4] Giấy khen Công đoàn viên xuất sắc năm học 2013-2014. Năm: 2014.
[5] Giấy khen đạt thành tích xuất sắc năm học 2015-2016. Số: 557/QĐ-ĐHNN. Năm: 2016.
[6] Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Năm: 2017.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn