Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Kiến thức về bệnh Rubella của phụ nữ trong độ tuổi sinh sản tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Thị Hoàng Ngân
Nơi đăng: Hội nghị khoa học Điều dưỡng toàn quốc lần thứ VI, Nam Định 2014; Số: 13-14/3/2014;Từ->đến trang: 85-86;Năm: 2014
Lĩnh vực: Y - Dược; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn