Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Dịch tể học
Ngành: Y học
 2014 Bác sĩ đa khoa hệ liên thông Cử nhân điều dưỡng  Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng
[2]Sức khỏe - Nâng cao sức khỏe và hành vi con người
Ngành: Y học
 2014 Cử nhân Điều dưỡng  Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng
[3]Kiểm soát nhiễm khuẩn
Ngành: Y học
 2013 Điều dưỡng hệ trung cấp
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng
[4]Dinh dưỡng tiết chế
Ngành: Y học
 2013 Điều dưỡng hệ trung cấp  Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng
[5]Điều dưỡng ngoại khoa
Ngành: Y học
 2011 Chính quy  Khoa Y Dược
[6]Điều dưỡng cơ sở
Ngành: Y học
 2010 Chính quy  Khoa Y Dược
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn