Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Kiến thức, thực hành phòng chống bệnh Rubella ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản tại Đà Nẵng năm 2011
Chủ nhiệm:  Phan Thị Hoàng Ngân; Thành viên:  
Số: T2011-09-05 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Y - Dược

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn