Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Mô hình sức khỏe, bệnh tật của cán bộ, nhân viên cơ quan Đại học Đà Nẵng năm 2014 và một số giải pháp phòng ngừa
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Nguyễn Đăng Quốc Chấn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  Phan Thị Hoàng Ngân, Phan Lê Minh Tú, Cao Thị Phương Dung
Số: Đ2013-09-03-BS ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Y - Dược
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn