Phạm Thị Kiều Duyên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 41 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Thị Kiều Duyên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  04/12/1987
Nơi sinh: 
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại:
Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý Giáo dục; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: ptkduyen@ued.udn.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Khảo sát hoạt động chăm sóc, hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các trung tâm chăm sóc tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Phạm Thị Kiều Duyên. Thành viên: ThS. Nguyễn Thị Bích HạnhThS. Nguyễn Thị Mai Ngân. Mã số: T2019-KN-01. Năm: 2020. (Oct 23 2020 2:40PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Hoạt động chăm sóc, hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các trung tâm chăm sóc tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Phạm Thị Kiều Duyên. Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: T2019-KN-01. Trang: 30. Năm 2020. (Oct 23 2020 2:57PM)
[2]Tham luận: Công tác xã hội với nạn nhân của bạo lực học đường (Trường hợp điển cứu tại Trường THCS Tân Chi (Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh). Tác giả: ThS. Trịnh Thị NguyệtThS. Phạm Thị Kiều Duyên. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Nghề Công tác xã hội Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực hành. Trang: 265-273. Năm 2019. (Oct 23 2020 2:50PM)
[3]Tham luận: Nghiên cứu nhu cầu hoạt động Công tác xã hội trong việc hỗ trợ phụ nữ trầm cảm sau sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Phạm Thị Kiều DuyênThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Nghề Công tác xã hội Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực hành. Trang: 274-283. Năm 2019. (Oct 23 2020 2:52PM)
[4]Tham luận: Thực trạng định kiến giới trong phân công lao động ở gia đình người Cơ Tu (xã Chà Val, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam). . Tác giả: ThS. Trịnh Thị NguyệtThS. Phạm Thị Kiều Duyên. Kỷ yếu Hội thảo Các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực giới – Tiêu chuẩn quốc tế và thực tế tại Việt Nam. Trang: 42-56. Năm 2019. (Oct 23 2020 2:54PM)
[5]Tham luận: Nhu cầu và thực tiễn hoạt động nghề công tác xã hội ở Quảng Nam hiện nay. Tác giả: ThS. Phạm Thị Kiều DuyênThS. Lê Thị Kim Dung. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Định hướng phát triển nghề công tác xã hội ở Việt Nam: Vai trò của Pháp luật – đào tạo – thực tiễn”. Trang: 21. Năm 2018. (Oct 23 2020 3:10PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Công tác xã hội với người khuyết tật
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Sinh viên ngành Công tác xã hội  Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[2]Tổ chức và phát triển cộng đồng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Sinh viên ngành Công tác xã hội  Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[3]Bảo hiểm xã hội
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Sinh viên ngành Công tác xã hội  Đại học Quảng Nam
[4]Thực tế công tác xã hội
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Sinh viên ngành Công tác xã hội  Đại học Quảng Nam Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng
[5]Thực hành Công tác xã hội 1 và 2
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Sinh viên ngành Công tác xã hội  Đại học Quảng Nam Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[6]Giới và phát triển
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Sinh viên ngành Công tác xã hội  Đại học Quảng Nam
[7]Tham vấn trong công tác xã hội
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Sinh viên ngành Công tác xã hội  Đại học Quảng Nam
[8]Thống kê xã hội học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Sinh viên ngành Công tác xã hội  Đại học Quảng Nam
[9]Quản trị ngành Công tác xã hội
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Sinh viên ngành Công tác xã hội  Đại học Quảng Nam
[10]Chính sách xã hội
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Sinh viên ngành Công tác xã hội  Đại học Quảng Nam
[11]Công tác xã hội với cá nhân
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Sinh viên ngành Công tác xã hội  Đại học Quảng Nam
[12]Nhập môn Công tác xã hội
Ngành: Khác
 2009 Sinh viên ngành Công tác xã hội Sinh viên ngành Tâm lý học  Đại học Quảng Nam Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng Đại học Đông Á
[13]Công tác xã hội với nhóm
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Sinh viên ngành Công tác xã hội  Đại học Quảng Nam
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn