Phạm Thị Mai Quyên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 26468 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Thị Mai Quyên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  00/00/1985
Nơi sinh: Đăkpet, Đăk Glei, Kon Tum
Quê quán Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Khoa Kế toán - Kiểm toán; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Đại học khoa học và kỹ thuật Minh Tân
Dạy CN: Kế toán
Lĩnh vực NC: 1. Kế toán 2. Tài chính
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: ptmquyen@kontum.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Tháng 8 năm 2008: công tác tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu thiết lập chuỗi giá trị cây cà phê Kon Tum. Chủ nhiệm: Phạm Thị Mai Quyên. Thành viên: Hoàng Văn Hải; Quách Xuân Quỳnh. Mã số: Đ2013-09-04. Năm: 2014. (Sep 8 2014 5:31PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Ứng dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh vực kế toán kiểm toán ở Việt Nam. Tác giả: Phạm Thị Mai Quyên; Phạm Thị Ngọc Ly. Nhà xuất bản Tài chính. Trang: 14. Năm 2020. (Aug 3 2020 3:39PM)
[2]Tham luận: Phát triển logistics ở Việt Nam trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0 . Tác giả: Phạm Thị Mai Quyên; Phạm Thị Ngọc Ly . Nhà xuất bản nông nghiệp. Trang: 443-452. Năm 2020. (Aug 3 2020 3:42PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn