Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 91,747,134

 ẢNH HƯỞNG CỦA TÍNH MÙA VỤ DU LỊCH ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA LE BELHAMY RESORT & SPA, HỘI AN, VIỆT NAM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Thị Nhung, Nguyễn Việt Tuấn
Nơi đăng: Tạp chí khoa học công nghệ đại học Đà Nẵng; Số: 2;Từ->đến trang: 74-81;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tính thời vụ đã gây ra những tác động nhất định đến các hoạt động kinh doanh du lịch và là chủ đề đang làm đau đầu đối với các nhà khoa học và các nhà kinh doanh trong lĩnh vực này. Bài báo này cũng dựa trên ảnh hưởng của tính thời vụ trong du lịch để nghiên cứu về thực trạng ảnh hưởng của nhân tố này lên hoạt động kinh doanh du lịch tại Le belhamy resort & spa, hoạt động trên địa bàn Quảng Nam – Đà Nẵng. Dựa trên phương pháp nghiên cứu tổng hợp, thống kê các dữ liệu, các bài nghiên cứu cùng chủ đề, tìm ra giải pháp phù hợp với thực trạng và đặc điểm riêng của resort le Belhamy. Thông qua các chiến lược định vị linh hoạt khách hàng mục tiêu theo mùa, phát triển các gói sản phẩm đặc trưng trong mùa mưa lũ, linh hoạt trong thu hút khách và đảm bảo chất lượng trong mùa cao điểm, mang lại sự hài lòng cho khách hàng.
ABSTRACT
Seasonality has caused certain impact to the business travel activities and topics that are puzzling to scientists and entrepreneurs in this field. This article is based on the influence of seasonality in tourism research on the status of the factors affecting the business activities at Le Belhamy tourist resort & spa, activities in the province of Quang Nam - Da Nang. Based on comprehensive research methodology, statistical data, the same research paper topics, find solutions appropriate to specific characteristics of the situation and resort le Belhamy. Through strategic positioning flexibility seasonal target customers, develop product packages featured in the rainy season and flexibility in attracting and quality assurance during peak season, brings satisfaction customers.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn