Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 91,745,623

TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: ẢNH HƯỞNG CỦA NHẬN THỨC RỦI RO VÀ NHẬN THỨC LỢI ÍCH ĐẾN Ý ĐỊNH MUA HÀNG THỜI TRANG TRỰC TUYẾN TẠI THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG. Tác giả: Phan Thị Nhung, Nguyễn Văn Thành Nhân. KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ DÀNH CHO CÁC NHÀ KHOA HỌC TRẺ KHỐI TRƯỜNG KINH TẾ VÀ KINH DOANH NĂM 2021. Trang: 639-660. Năm 2021. (Jul 2 2022 10:20AM)
[2]Tham luận: Thực trạng ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh ngành hàng thời trang. Trường hợp nghiên cứu tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phan Thị Nhung. CODI 2020 - Hội thảo quốc tế Thương mại và phân phối lần 2 - 2020. Trang: 345-355. Năm 2020. (Jul 2 2022 10:16AM)
[3]Tham luận: HỰC TRẠNG ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG KINH DOANH NGÀNH HÀNG THỜI TRANG. TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. Tác giả: Phan Thị Nhung. The 2nd International Conference on Commerce and Distribution. Trang: 345-355. Năm 2020. (Aug 30 2020 10:03PM)
[4]Tham luận: Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kon Tum. Thực trạng và giải pháp. Tác giả: Đặng Văn Mỹ, Phan Thị Nhung,. Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên” lần 2 năm 2018. Trang: 782-791. Năm 2018. (Jul 27 2019 10:08AM)
[5]Tham luận: Thực trạng phát triển hợp tác xã ở Việt Nam và định hướng cho Tây Nguyên. Tác giả: Đặng Văn Mỹ, Phan Thị Nhung. Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên” lần 2 năm 2018. Trang: 744-758. Năm 2018. (Jul 27 2019 10:13AM)
[6]Tham luận: Liên kết kinh tế giữa các hộ và các chủ thể khác trong sản xuất và tiêu thụ bơ: Nghiên cứu trên địa bàn Tây Nguyên. Tác giả: Đặng Thị Thu Trang, Phan thị Nhung. Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên” lần 2 năm 2018. Trang: 621-626. Năm 2018. (Jul 27 2019 10:20AM)
[7]Tham luận: Thương mại điện tử ở việt nam – thực trạng và định hướng. Tác giả: Đặng Văn Mỹ, Phan Thị Nhung. The 1st International Conference on Commerce and Distribution. Trang: 15-26. Năm 2018. (Jul 27 2019 10:22AM)
[8]Tham luận: Thị trường và phân phối cà phê tại việt nam – nghiên cứu sơ bộ. Tác giả: Đặng Văn Mỹ, Phan Thị Nhung. The 1st International Conference on Commerce and Distribution. Trang: 686-695. Năm 2018. (Jul 27 2019 10:24AM)
[9]Bài báo: PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC TỈNH KON TUM - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP. Tác giả: Phan Thị Nhung. Tạp chí khoa học công nghệ đại học Đà Nẵng. Số: 2. Trang: 56-62. Năm 2017. (Jun 20 2017 10:08AM)
[10]Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA TÍNH MÙA VỤ DU LỊCH ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA LE BELHAMY RESORT & SPA, HỘI AN, VIỆT NAM. Tác giả: Phan Thị Nhung, Nguyễn Việt Tuấn. Tạp chí khoa học công nghệ đại học Đà Nẵng. Số: 2. Trang: 74-81. Năm 2017. (Jun 20 2017 10:10AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: A STUDY OF THE VALUE CHAIN OF BAMBOO AND RATTAN PRODUCTS OF THE MINORITY GROUPS IN THE NORTH CENTRAL HIGHLANDS. Authors: Phan Thị Nhung Phan Thị Thanh Trúc. International conference: Vietnam's economic development in the process of international integration. Pages: 906-917. Year 2017. (Jun 20 2017 10:19AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn