Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 91,746,301

 Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Kinh tế vi mô
marriage affairs open i want an affair
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  Phan Thị Nhung; Thành viên:  
Số: P2010-KH01 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kinh tế
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

Bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan của môn học Kinh tế vi mô, dùng để đánh giá kết quả giữa kỳ và cuối kỳ của sinh viên phân hiệu khi tham gia học phần Kinh tế học vi mô.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn