Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 91,746,697

 Định hướng phát triển văn hóa tổ chức trong nhà trường. Nghiên cứu tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.
manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Phan Thị Nhung
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Số: P2014-KH-03 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn