Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,597,442

 Điều khiển nơ ron thích nghi cho hệ thống nâng vật trong từ trường
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Thanh Phong, Nguyễn Anh Duy
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 11(108)-2016;Từ->đến trang: 157-162;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo tập trung vào vấn đề điều khiển bám vị trí của hệ thống nâng vật trong từ trường với các thông số của hệ thống thay đổi. Đầu tiên, mô hình toán học của hệ thống được thiết lâp. Sau đó, một mạng nơ ron hàm cơ sở xuyên tâm (RBF) được sử dụng để xấp xỉ thành phần biến thiên trong mô hình toán học. Một bộ điều khiển nơ ron thích nghi được đề xuất để khắc phục những nhược điểm của bộ điều khiển trượt. Bố điều khiển mới này không những giảm được điện áp điều khiển mà còn tránh được hiện tượng chattering trong bộ điều khiển trượt. Tính ổn định của bộ điều khiển được chứng minh thỏa mãn tiêu chuẩn ổn định Lyapunov. Kết quả mô phỏng và thực nghiệm cho thấy tính hiệu quả của bộ điều khiển được công bố
ABSTRACT
Issues of position tracking of a magnetic levitation system with unknown control-affine functions are investigated. First, the dynamic model of the magnetic levitation system is derived. A radial basis function neural network (RBF) is adopted to resemble the uncertainties. An adaptive neural controller is then proposed to solve problems of sliding mode control. Not only it significantly reduces the control voltages, but also avoids the chattering problem in sliding mode control. The stability of the closed-loop control system is proved to satisfy the Lyapunov‘s stablity Both simulation and real experimental results are presented to demonstrate the effectiveness of the proposed methods.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn